Familjens arbete på gården började 1978 av Öst Forsberg.

Men gården är mycket äldre än så.
Sollentuaholmssäteri skapades 1640-talet av landshövding Johan Berendes.
Till ägorna fördes byarna Sollentuna Kyrkby, Kista och Skillinge. Sätesbyggnaden uppfördes på Sollentuaholmen, som omnämns redan under Vasatiden, invid sjön Norrviken. Gårdens ekonomibyggnader låg kvar vid kyrkbyns plats till början av 1800-talet då nya ekonomibyggnader för Sollentunaholm uppfördes mellan kyrkan, Landsvägen och själva Mangårdsbyggnaden.
(Arealen var  505  hektar, där av 203 åker och 302 skog och hagmark med ett taxeringsvärde av 427 000kr. Jordart:Svartmylla och sandblandad lerjord. Skogsbeståndet Barrskog. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1800-talet  om och utbygdt på 1870-talet. Ekonomibyggnader uppförda omkring 1880, stall 1917. Djuren på gården: 12 hästar, 125 nötkreatur.
Egendomen övergick 1626 till Erik Görans-son Tegel såsom förläning för “lång och trogen tjänst” Erik var son till Göran Persson, Erik XIV´s gunstling. Som tidigare ägare märks för övrigt släkterna Berndes omkring 1650, Cruus 1741, von Axelsson 1772, samt Rudbeck, Svenska Jästaktiebolaget  1890)  Källa Svenska Gods och Gårdar XI Stockholms län 1938

Under tiden då Jästbolaget var ägare till gården så var det en arrendegård. Sista arrenden lär ha varit Tiljander. Många är de Sollentuna barn som har hjälpt till med sådd, rensning av trädgårdsland samt skörd på Sollentunaholm.

Sollentuna Kommun köpte fastigheten av Jästbolaget 1963. Ekonomibyggnaderna använder som förvaring och marken styckades och bebyggdes. Med kommunen som ägare så stod husen mer eller mindre och förföll.

I slutet av 1970-talet så blev Öst Forsberg kontaktad och han fick arrendera gårdens ekonomibyggnader. Kommunen som ägare stöttade projektet då fastigheterna har ett bevarandevärd q-märkta. Den första upprustningen varade i fyra intensiva år.

1984 bildade Forsberg / Rimér  AB Sollentuna Gården som övertog arrendet och fortsatt renovering och hyresgästanpassningar gjordes.
Utvecklingen av den anrika gården och dess miljö har fortsatt och sedan 1987 av nästa generation Forsberg- Rimér.
1996 fick AB Sollentuna Gården köpa fastigheten Nattsmygen 2 av Sollentuna Kommun.

Långsiktiga hyresrelationer med byggnadsvård som målsättning har satt sin prägel på gården.
Stora och små företag och hyresgäster i spridda åldrar och brancher skapar en levande företagsby i lantlig prägel.
Vår framtid bor i dåtidens hus med dagens normer och möjligheter.
Välkommen att skapa gårdens framtida historia med oss.