Idag är det andra och tredje generationen som förvaltar fastigheten.

Vi har fortsatt i de spår som Öst Forsberg lade grunden till 1978 när han började renovera husen.
En balans mellan hyresgästens behov och husens utformning och förutsättningar har skapa karaktärsfulla och ändamålsenliga lokaler. 

Läs mer om gårdens historik.