Nytt tak på gammal lada

Enligt hörsägen så är våra tak ca 100 år gamla och idag i behov av renovering.
Ca 5 000m² plåt & ca 960 000 st takspån består taket av idag och så kommer det förbli i framtiden med.
Vi förstärker taket och rätar ut det för att få ett tak som kommer att hålla i flera generationer .
Samma utseende är det på den gamla och den nya plåten och taket uppdateras med taksäkerhet och takavvattning enligt dagens normer.

Tak etapp 4

Nu är snickarna färdiga med sin del och nu väntar vi på att ställningen ska försvinna.

Helgen 24-25 april ska ställningsfolket montera ner ställningen så förhoppnings vis så är ordningen återställd under vecka 17.

Berörda entréer, Kyrkvägen 1 A, B, C, V Landsvägen 38, 40.
Hur berörda Landsvägen 26, 28, 36 kommer vara är ännu ej helt klart.
Start med ställningsbygge och väderskydd är planerat till 21/12-2020 och pågår i ca 4 veckor.
I februari kommer takrenoveringen att på börjas och den beräknas att vara klar i april.

Parkeringsplatserna utmed stenladugården kommer bli blockerade eller delvis flyttade. Ni som har parkeringsplatser där kommer bli hänvisade till andra parkeringsplatser.